Τρίτη, 19 Ιουλίου 2011

Pendants








Necklace XVI



Necklace XV




Necklace ΧIV



Necklace XΙΙΙ



Necklace XΙΙ



Necklace XΙ


Δευτέρα, 18 Ιουλίου 2011

Necklace X





Necklace IX




Necklace VIII





Necklace VII



Necklace VI